Algemene Leden Vergadering 2015

Op Donderdagavond 26 maart wordt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

Deze vind plaats bij Unio om 20.00, Waardsedijk 213 te Oudewater
De agenda en de andere stukken, sturen wij uiterlijk 14 dagen voor de vergadering naar u toe via de e-mail.
Alle leden zijn van harte welkom!

Namens het bestuur van Loopgroep Oudewater