Algemene Leden Vergadering 2016

Op Woensdag 23 maart 2016 wordt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

De locatie en de agenda volgen op een later tijdstip.
Alle leden zijn van harte welkom!

Namens het bestuur van Loopgroep Oudewater